Samtalsgrupp för dig som varit utsatt


Nästa tillfälle: 7 februari, kl. 17-19
För vem: För dig som blivit utsatt för våld och/eller sexualbrott


En gång i månaden ses vi och har samtalsgrupp, där vi pratar om teman som vi funderar på och som kan vara en stor del av ens vardag. Det kan vara teman som ensamhet, familj, sexualitet, meningsfullhet, osv. Att ha varit utsatt för något så gränsöverskridande skapar en förvirring och genom bl.a. spegling av andra som varit med om liknande kan du komma underfund med vissa delar av ditt liv.

Om du har några frågor eller vill anmäla dig till gruppen – kontakta oss!

Välkommen!