Föreläsningar

 

Det är viktigt att bryta det tabu som finns kring våld och sexualbrott mot barn och ungdomar. Tystnad är förövarens bästa skydd, vilket är en stor anledning till att vi mer än gärna kommer ut och föreläser. Vi tänker också att många som är utsatta tror att de är ensamma om detta och det är bra att se att så inte är fallet men även att som vuxen få information om de signaler ett utsatt barn eller ungdom kan visa.

Vi föreläser för elever och skolpersonal, fritidsgårdar, polis, socialtjänst, BUP, organisationer, politiker m.fl.
Våra föreläsningar är kostnadsfria, med undantag för resor utanför Stockholm då reseersättning kommer till.

En föreläsning är cirka 1 ½ timme där vi berättar om verksamheten, historisk syn på sexualbrott, vad är ett sexualbrott, signaler (för vuxen målgrupp), FN:s Barnkonvention samt fallbeskrivningar, m.m.

För mer information vänligen kontakta oss via info@atsub.se eller per telefon 08 – 644 21 12.