Bli medlem

Som medlem i ATSUB får du och din familj tillgång till stöd och möjlighet att delta i samtliga av ATSUB och Bustas aktiviteter. Du får tillgång till medlemssidorna, insyn i arbetet och möjlighet att deltaga på årsstämman.
Medlemsskapet kostar 100 kr/år per familj.

Som stödmedlem stödjer du vår verksamhet för anhöriga och utsatta barn. Du hjälper barn att få hjälp idag samt att informationen når ut i skolor, hos yrkesverksamma och till allmänheten.
Stödmedlemsskap kostar 200:- för ett år.
Vill Du bidraga med en större summa blir Du istället sponsor.

Medlemsavgiften betalas in till Postgiro: 8305034-4.
Uppge namn och adress på talongen.