Stödverksamhet


Att vara anhörig till någon som är utsatt eller att själv vara utsatt är att vara i en kris.
Vi kan erbjuda dig:

– Enskilda stödsamtal med en stödperson
– Stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter
– Rättsliga frågor med vår advokat
– Stöd vid rättegång
– Hjälp med att hitta kunniga terapeuter
– Öppet hus där du får träffa andra anhöriga till utsatta barn
– Delta i samtalsgrupp där du får träffa andra anhöriga eller utsatta i liknande situationer
– Stöd från vår terapihund
– Delta på sommarläger med ditt/dina barn
– Kreativ ateljéverksamhet och skrivarkurs där du kan rita, måla, skriva och skapa.
– Cafékväll med föreläsning

 


Saknar du något, har andra frågor eller vill anmäla dig till någon av våra aktiviteter? Kontakta oss.
Andra organisationer, föreningar och myndigheter hittar du här.