Stödverksamhet

Att vara anhörig till någon som är utsatt eller att själv vara utsatt är att vara i en kris. Vi kan erbjuda dig:

 • Enskilda stödsamtal med en stödperson
 • Stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter
 • Rättsliga frågor med vår advokat
 • Stöd vid rättegång
 • Hjälp med att hitta kunniga terapeuter
 • Öppet hus där du får träffa andra anhöriga till utsatta barn
 • Samtalsgrupp – att ingå i en grupp och träffa andra anhöriga eller utsatta i liknande situationer
 • Stöd från vår terapihund
 • Delta på läger med ditt/dina barn
 • Kreativ ateljeverksamhet – rita, måla, skapa
 • Skrivarkurs
 • Cafékväll med föreläsning

 


Saknar du något, har andra frågor eller vill anmäla dig till någon av våra aktiviteter? Kontakta oss.
Andra organisationer, föreningar och myndigheter hittar du här.