Anhörigstöd

Du kan få hjälp i en svår situation. ATSUB kan erbjuda dig:

 • Enskilda stödsamtal med en stödperson
 • Stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter
 • Öppet hus där du får träffa andra anhöriga till utsatta barn
 • Stödgrupp och samtalsgrupp – att ingå i en grupp och träffa andra anhöriga i liknande situationer
 • Stöd vid rättegång
 • Rättsliga frågor med vår advokat
 • Delta på läger med ditt/dina barn
 • Kreativ ateljeverksamhet – rita, måla, skapa
 • Hjälp med att hitta kunniga terapeuter
 • Skrivarkurs
 • Cafékväll med föreläsning

Anmäl Dig idag på: 08-644 21 12
Anhörigstöd övriga orter
Göteborg: 031-20 99 49