Anhörigstöd

Du kan få hjälp i en svår situation. ATSUB kan erbjuda dig:

 • Enskilda stödsamtal med en stödperson
 • Stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter
 • Öppet hus där du får träffa andra anhöriga till utsatta barn
 • Stödgrupp – Att ingå i en grupp och träffa andra anhöriga i liknande situationer
 • Stöd vid rättegång
 • Rättsliga frågor med vår advokat
 • Delta på läger med ditt barn
 • Kreativ ateljeverksamhet – Rita, måla, skapa
 • Hjälp med att hitta kunniga terapeuter
 • Stresshantering via andning och röstträning/sång
 • Skrivarkurs; ATSUB ger ut boken ”Skrik för Trasdockan”, i samband med Trasdockans Dag. Till den kan du bidra med dina texter och tankar. Boken har som syfte att på djupet beröra och belysa.

Anmäl Dig idag på: 08-644 21 12
Anhörigstöd övriga orter
Göteborg: 031-20 99 49
Uppsala: 0725167868 samt 0730883098