Trasdockan 2015

 Trasdockans dag Lördagen 22 augusti

 

Manifestation mot våld och sexuella övergrepp mot barn i Kungsträdgården, Klockan 16.30-21.00

Musik, tal och politikerfrågor från scenen.

 

Trasdockan

För fjortonde året i rad skall Trasdockan åter ut i ljuset för att synliggöra våld och övergrepp mot barn!

Trasdockan symboliserar det utsatta barnet.

Den är en älskad ägodel för många barn, men den kan också slitas och användas för att sedan kastas i ett hörn och glömmas bort när den används färdigt.

 

Precis så är det tusentals utsatta barnen som bortglömda trasdockor; svikna och övergivna både av den som har begått övergreppen och av samhället.

Trasdockan är också en symbol för alla tusentals vuxna som har utsatts som barn, eftersom alla går och bär sin trasdocka inom sig.

 

Varje sommar åker trasdockan på sin årliga resa runt Sverige för att synliggöra barnen. Den 22 augusti avslutas manifestationen i kungsträdgården i Stockholm.

 

Trasdockan är en årlig manifestation för att uppmärksamma alla de barn som utsätts för övergrepp i Sverige och arrangeras av Atsub i samarbete med Rsci, slagfärdiga, assistenthunden och Tyfri mc.

 

Manifestationen

Manifestationen startar den 22 augusti kl 16.30 i Kungsträdgården.

Politikerdebatt och artister medverkar, bland annat Annika Herlitz ”frost”, rockfolket, self deception, Lazee, dogge doggelito, Dinah nah med flera.

Även många organisationer och samarbetspartners finns på plats under dagen.

Mc kortege med över 100 motorcyklar kommer att köra trasdockan ifrån Röda cafét i Vårby till Kungsträdgården där den tas emot utav barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

 

Tema för dagen

Temat för Trasdockans dag är: Upprättelse

Våra barn tas inte på allvar och en rättslig upprättelse är näst intill omöjlig att få.

Det är bara 4,2% av de anmälda sexualbrott mot barn som leder till en fällande dom. Förra året gjordes 3170 anmälningar om våldtäkt mot barn, av dem ledde 134 fall till en fällande dom.

 

 

Vart tionde barn utsätts för våld

Vi i Föreningen Atsub ser stora brister då det gäller att våga anmäla då barn berättar att de utsatts för någon form av våld. Vi måste utbilda skolpersonal, idrottsföreningar och fritidsverksamheter om anmälningsplikten. Vi måste utbilda barn och föräldrar om farorna med kontakter på internet. Det är vuxnas ansvar.    Enligt Brås statistik anmäldes 12810 fall av sexualbrott mot barn under 18 år 2014. Antalet anmälningar är inte samma sak som antalet barn då en anmälan kan beröra mer än ett barn. Över 200 000 barn utsätts för våld i sina hem och lika många barn ser sina föräldrar misshandlas.

Enligt BRIS går det i genomsnitt fyra sexuellt utnyttjade barn i varje klass.

Genom Manifestationen Trasdockan i Kungsträdgården vill vi bryta tystnaden kring våld och övergrepp mot barn. Tystnaden är förövarens bästa skydd.

Facebook: trasdockan

Samtliga medverkande i Trasdockan arbetar ideellt utan ersättning.

Skrik för Trasdockan 22 augusti
Skrik för Trasdockan 22 augusti