Trasdockans dag

I år blir Trasdockans dag den 27 augusti på Centralstationen, Stockholm! Mer information kommer, se även Om Trasdockans dag 2017.

Vad är Trasdockans dag?
För sextonde året i rad har vi denna manifestation, där Trasdockan åter ska ut i ljuset för att synliggöra våld och övergrepp mot barn!

Trasdockan är symbol för det utsatta barnet. Den är en älskad ägodel för många barn, men den kan också slitas och användas för att sedan kastas i ett hörn och glömmas bort när den används färdigt.
Precis så är det – tusentals utsatta barn är som bortglömda trasdockor; svikna och övergivna, både av den som har begått övergreppen och av samhället. Trasdockan är också en symbol för alla tusentals vuxna som har utsatts som barn, eftersom alla går och bär sin trasdocka inom sig.
Varje sommar åker trasdockan på sin årliga resa runt Sverige för att synliggöra barnen. Manifestationen avslutas i  Stockholm.
Trasdockan är en årlig manifestation för att uppmärksamma alla de barn som utsätts för övergrepp i Sverige och arrangeras av Atsub i samarbete med Tyfri mc och Smc.

Varför Trasdockans Dag?
Vart tionde barn utsätts för våld och vi i Föreningen Atsub ser stora brister då det gäller att våga anmäla då barn berättar att de utsatts för någon form av våld. Vi måste utbilda skolpersonal, idrottsföreningar och fritidsverksamheter om anmälningsplikten. Vi måste utbilda barn och föräldrar om farorna med kontakter på internet. Det är vuxnas ansvar. Enligt Brås statistik anmäldes 12810 fall av sexualbrott mot barn under 18 år 2014. Antalet anmälningar är inte samma sak som antalet barn då en anmälan kan beröra mer än ett barn. Över 200 000 barn utsätts för våld i sina hem och lika många barn ser sina föräldrar misshandlas.

Enligt BRIS går det i genomsnitt fyra sexuellt utnyttjade barn i varje klass.
Genom Manifestationen Trasdockan  vill vi bryta tystnaden kring våld och övergrepp mot barn. Tystnaden är förövarens bästa skydd.  

Facebook: trasdockan
Samtliga medverkande i Trasdockan arbetar ideellt utan ersättning.