Stöd vår sak

Du som inte är utsatt, kanske inte heller känner någon som är eller varit utsatt men upplever det som självklart att alla barn ska ha en trygg och kärleksfull uppväxt, fri från sexuellt övergrepp och våld. Stöd gärna vår sak!

Vi menar att alla barn och ungdomar som blivit utsatta för övergrepp och våld ska få möjlighet till upprättelse.
Stöd deras anhöriga och familjer som har ett svårt och stort jobb framför sig eller bakom sig för att finnas till för sitt barn eller sina barn.

Vårt stora mål är att Sverige ska uppfylla FN:s Barnkonvention.
Att det i läkar-, socionom-, lärar-, pedagog-, polis-, advokat- och juridikutbildningarna ska vara obligatoriskt med en grundlig kurs om våld och sexuella övergrepp mot barn. Så är det inte idag.

Vi arbetar bl.a. med;
– Att nå ut till så många gymnasieskolor som möjligt och prata om utsatthet och övergrepp, ge ungdomar tillfälle att ställa frågor och reflektera kring vad gör jag – vart vänder jag mig – vad säger man om man misstänker att någon är utsatt – vart vänder man sig som utsatt.
– Att föra ett viktigt samtal uti det öppna rummet.
– Stödverksamhet, kolloverksamhet, aktiviteter m.m. (Se ”våra aktiviteter” under ”verksamheten”)

Hur stödjer Du oss ekonomiskt?

Stödmedlemsskap kostar 200:- för ett år.
Vill Du bidraga med en större summa blir Du istället sponsor.

Medlemsavgiften betalas in till Postgiro: 8305034-4.
Uppge namn och adress på talongen.

 

Hur bidrar Du med Din tid?

Du kan bidra med Ditt engagemang och kunskap.
Välkommen att höra av Dig till oss på kontoret; 08 – 644 21 12.

Varma Hälsningar, ATSUB med projekten Busta Ungdomsjour och Trasdockan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *