Atsub hos Rapido och SMC

Den 21 maj var Trasdockan på ett besök hos Rapido mc-klubb på deras öppna hus! Vi övade också inför trasdockansdag 28 augusti med ett skrik. I år ser vi fram mot att få över 200 motorcyklar i kortegen! Kortegen åker den 28 augusti ca 15.00 från Röda kafét till Medborgarplatsen. För mer information kontakta oss! […]

Enda vittnet – manifestation

Bristande bevisning. Inga vittnen. Så låter det oftast i frågan om sexuella övergrepp mot barn. Endast 4% av de anmälda sexualbrotten mot barn leder till en fällande dom. Man tror inte och man lyssnar inte på barnen! Tänk om barnens enda vittnen kunde få höras. Vill du att ditt enda vittne ska få komma till […]

Bidra med dikter/texter

Tycker du om att skriva? Eller känner någon som tycker om att skriva? I antologin ”Skrik för Trasdockan 2016” samlar vi dikter/texter tillsammans med statistik, illustrationer m.m. Antologin säljs i samband med Trasdockans Dag den 28 augusti och vi ger även ut den i samband med föreläsningar hos skolor, myndigheter, osv. Ett bra sätt att […]

Uppstart för föräldragrupper

Vi kommer att starta upp 2 föräldragrupper, då vi ser att behoven skiftar beroende på hur gamla barnen är. Samtalstillfälle för föräldragrupp 1 äger rum onsdagen den 30/3 kl.18-19.30 Har du ett litet barn som blivit utsatt för våld och övergrepp passar denna grupp dig. Samtalstillfälle för föräldragrupp 2 äger rum rum onsdagen den 6/4 kl. 18-19.30 Har du ett äldre barn […]

”Skrik för Trasdockan”

I år drar vi igång med antologin ”Skrik för Trasdockan” igen! Har du någon text/dikt som du tycker skulle passa bra till detta eller vill skriva något nytt? Skicka ditt/dina bidrag till sara@atsub.se Det får vara max 3 st texter/dikter, en halv A4 styck. Du får självklart vara anonym om du inte vill skriva ditt […]

Årsstämma 22/3

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn håller sin årsstämma tisdagen den 22 mars kl 18.00 i föreningslokalen på Brännkyrkagatan 43. Alla är hjärtligt välkomna! Skriverlser till årsmötet tas emot 2 veckor innan mötet och vid övriga ärenden kontakta valberedningen på tel. 073-6521916 eller kontoret på tel. 08-6442112. Vi i personalgruppen och styrelsen hälsar dig varmt […]

Trasdockansdag 2015

Nu är datum och plats bokat inför Trasdockans dag 2015. Detta år kommer Trasdockans dag att hållas i Kungsträdgården den 22 augusti. Mer information, tider och spelschema kommer att komma under våren! Vill ni vara med i arbetet runt Trasdockans dag, hör av er till oss!

Uppstart Samtalsgrupp

Vi har ofta fått efterfrågan om en samtalsgrupp för medlemmar så nu är vi uppstarten av denna! Onsdagen den 15 oktober, kl. 18 – 19.00 kommer vi har det första mötet i vår lokal på Brännkyrkagatan 43, Mariatorget, Stockholm. Petra och Birgitta kommer att vara ansvariga för denna grupp och första mötet kommer att se […]

Boken ”Skrik för Trasdockan 2014”

Nu kan du beställa årets ”Skrik för Trasdockan”. Boken innehåller dikter, texter, statistik, illustrationer och mycket mer! Om du köper boken via internet kostar det 150 kr, du sätter in pengarna på ATSUBs plusgirokonto – 8305034-4, tillsammans med ditt namn, därefter mailar du info@atsub.se och bekräftar betalningen samt bifogar din adress. När vi ser att […]

Välkommen Therese!

Vi hälsar vår nya praktikant Therese från Mittuniversitetet välkommen och hoppas att hon trivs bra hos oss och får lära sig massor med nya saker! Här är hon tillsammans med vår kära Omar!