Du som är utsatt för sexuella övergrepp

För den som varit utsatt för sexuella övergrepp är det oftast väldigt svårt att berätta vad som hänt. Man kanske har skuldkänslor eller känner osäkerhet på hur omgivningen ska reagera.

Att den som varit utsatt känner sig rädd eller orolig för att berätta är vanligt. Men kom ihåg att du inte ska vänta på att det ska upphöra. Du gör inte den som utsatt dig en tjänst genom att vara tyst. Personer som begår våldtäkt eller incest mår oftast dåligt själva och behöver hjälp.

Prata med någon som du litar på

Att tala om sexuella övergrepp är inte att skvallra! Prata med någon i din omgivning som du litar på. Det kan vara din mamma eller pappa, en lärare eller en skolsköterska. Kanske har du en granne, kompis eller en morfar som du känner dig trygg med? Du kan självklart även kontakta oss för stöd och råd.

Ibland kan det ta flera år innan man vågar berätta om sexuellt våld och sexbrott. Men det är aldrig försent! Att prata om det du varit med om är jätteviktigt för att kunna må bra igen.

Det är inte ditt fel

Det är aldrig ett barns fel när det blir utsatt för sexbrott av en vuxen. Men den som begår sexuellt våld eller våldtäkt brukar försöka tvinga barnet till tystnad genom att hota eller skuldbelägga.

Om du blir utsatt för övergrepp har du rätt att försvara dig med sparkar och genom att slå dig fri. Visa tydligt att du inte vill vara med om det som sker och säg ifrån. Många gånger förstår den som begår exempelvis incest inte hur allvarligt det är.

Det är viktigt att du inte känner dig skyldig för det som sker. Ett övergrepp är alltid jobbigt men det går att få hjälp. Och det går att må bra igen.

Vill du ge ett bidrag?

Hjälp ATSUB i arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Swisha ditt bidrag till 1236946214. Tack för ditt stöd!